lawanda
Ина Петкова, България, 1 Февруари, 1939, Жена, Монтана
Пълно описание